Szállítási idő

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 15 munkanapon belül. Amennyiben bármilyen oknál fogva a szállítási határidő eltér az itt megjelölt határidőtől, abban az esetben a megrendelővel külön egyeztetésre került a várható teljesítési határidő.

Azon termékek esetében, amelyek nincsenek nálunk raktárkészleten, a megrendelés elfogadásának visszaigazolásától számított 15-25 munkanapon belül kerülnek átadásra a szállítást végző cégnek. Amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudjuk teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

 

Szállítási költség

A házhozszállítási szolgáltatásokat harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával – eltérő rendelkezés hiányában – díjazás ellenében biztosítjuk. A lavidayarn.com webáruház a termékei kiszállításához a GLS futárszolgálat szolgáltatási veszi igénybe. Valamennyi megjelölt szolgáltatási díj magában foglalja a csomagszállítás és a szállítás teljes költségét.

Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, kivéve a szállítási díjat.